Dzik Studio
tworzy obrazy
w tradycyjnych
i cyfrowych
mediach.

w studio

- tworzymy obrazy do każdej przestrzeni  -

- chwytamy nieuchwytne -

- jedna wersja dla wielu urządzeń -

- indywidualnie zaprojektowana warstwa graficzna -

- budowy obrazu różnymi mediami -

- interpretowania rzeczywistości na język plastyczny -

- wrażliwości na kolor i otaczającą przestrzeń -

- przygotowanie do studiów artystycznych -

- wymagane zaangażowanie -

Michał Dzik
T: +48 721 143 880
E: michal@dzik.studio